BIVTeam – GDPR/AVG

//BIVTeam – GDPR/AVG

BIVTeam – GDPR/AVG

Geachte klanten,

Wij houden ons voortaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) die vanaf 25/05/2018 van kracht is.

Deze nieuwe verordening heeft in de eerste plaats betrekking op de gegevens die in uw bestanden en databanken zijn opgeslagen alsook op de beveiliging ervan. Het is aan u, beste klanten, om waakzaam om te springen met deze gegevens teneinde niet in strijd te zijn met de nieuwe privacywet.

 

GDPR/AVG – De 5 belangrijkste beginselen die geëerbiedigd moeten worden

1. Doel: een doelgericht gebruik van de gegevens
Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel.

2. Evenredigheid
Alleen relevante en noodzakelijke informatie kan bij een verwerking van persoonsgegevens worden opgeslagen.

3. Beperkte bewaartermijn
U mag de gegevens in uw bestand en software niet voor onbepaalde tijd bewaren. Er moet een bewaartermijn worden vastgesteld. Voorbeeld: gegevens van een prospect die gedurende 4 jaar niet actief is, moeten verwijderd worden.

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid
De gegevens in uw CRM of ERP mogen alleen geraadpleegd worden door de personen die daartoe gemachtigd zijn vanwege hun functie en moeten op een volledig veilige manier worden bewaard.

5. Eerbiediging van het recht van personen
Natuurlijke personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens moeten vooraf op de hoogte worden gebracht van de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand (wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf of de verwerkingsverantwoordelijke), van het doel, het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverzameling, van de bestemmelingen, de modaliteiten, de uitoefening van het recht op toegang en verbetering en de mogelijke overdracht van gegevens aan een niet-lidstaat van de Europese Unie.

 

Als uitgever van software heeft BIVTeam geen enkele verplichting met betrekking tot de voorgestelde softwareproducten. BIVTeam heeft geen toegang tot en verwerkt in geen geval de gegevens die u invoert.

We wensen niettemin proactief te zijn ten opzichte van onze klanten. In overeenstemming met onze bedrijfswaarden, namelijk respect en efficiëntie, willen wij u helpen bij het opzetten van concrete acties om naleving van de AVG na te streven.

Daarom hebben wij nagedacht over een “GDPR”-module waarmee u eenvoudig en doeltreffend kunt beheren:

  • “Consent management voor marketingacties in klant/leverancier contact records”,
  • “Beheer van gegevensbehoud in klant/leverancier contact records “,
  • “Toegangsbeheer – een module die u mogelijk al hebt aangeschaft”.

Wenst u meer informatie over deze modules, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het nummer 071 /26.01.20.

We hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze algemene verkoopvoorwaarden  te herzien en aan te passen in overeenstemming met de belangrijkste beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: www.privacycommission.be.

2018-05-25T09:43:43+00:00mei 24th, 2018|